Begrijpen kan deze angst verminderen

Recente vooruitgang in ons begrip van de pathogene mechanismen die ten grondslag liggen van deze ziekten heeft geleid tot een explosie van klinische trials die nieuwe therapieën. De ontdekking van een activerende mutatie in het Janus-geactiveerd kinase 2 (JAK2) gen verschaft een therapeutisch doelwit voor deze geactiveerde signaling pathway, waarbij het fenotype van deze ziekten invloed downreguleren. Ruxolitinib (Jakafi, Incyte) is een klein-molecule inhibitor van JAK1 / 2 die is effectief gebleken bij het verminderen splenomegalie en verlichten van symptomen myeloproliferatieve neoplasmen zijn.

DOEL: Om de werkzaamheid en veiligheid van rilonacept, een interleukine-1 remmer te beoordelen, in een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde trial.METHODS: Een eerste 4 weken dubbelblinde placebo fase werd in een 24 weken durende gerandomiseerde opgenomen multicenter ontwerp, gevolgd door een open-label fase. Eenenzeventig kinderen die actieve artritis bij ≥2 verbindingen hadden werden gerandomiseerd (1: 1) om de 2 armen van de studie. Patiënten in de rilonacept arm ontvingen rilonacept (oplaaddosis 4,4 mg / kg, gevolgd door 2,2 mg / kg per week, subcutaan) beginnend op dag 0.

Begrijpen kan deze angst verminderen. Variatie van de soorten in de kwaliteitscontrole inspanningen gericht erodeert kwaliteit en betrouwbaarheid, en voegt onnodig kosten. Dergelijke ongewenste variatie afgeleid, bijvoorbeeld uit misinterpretatie van willekeurige ruis in klinische gegevens van onbetrouwbaarheid bij de uitvoering van klinische en systemen ter ondersteuning zorg van gewone verschillen in werkwijze stijl die niet geaard kennis of rede, en de gebrek aan verzorging integreren over de grenzen van de componenten van de gezondheidszorg.

De beschikbaarheid van gratis, full-text tijdschriftartikelen per Drug Information Rondes artikel was vergelijkbaar tussen de databases (1,8 +/- 1,7 versus 2,3 +/- 1,7; p = 0,325). Meer primaire literatuur artikelen gepubliceerd vóór 2000 waren gelegen met Google Scholar zoekopdrachten vergelijking met PubMed (62,8% versus 34,9%; p = 0,017); evenwel geen statistisch significante verschillen tussen de databases werden waargenomen voor artikelen gepubliceerd na 2000 (66,4 versus 77,1; p = 0,074) .CONCLUSIONS: geen significante verschillen vastgesteld in het aantal van primaire literatuur artikelen tussen databases. PubMed zoekopdrachten leverden minder totale citaten dan Google Scholar resultaten; lijkt echter PubMed specifieker dan Google Scholar te zijn voor het lokaliseren van relevante primaire literatuur artikelen ..

Om deze vraag te benaderen, hebben wij het gen voor de staaf transducine alfa-subeenheid bij muizen verwijderd. In hemizygoot knockout muizen was er een lichte afname van het netvlies transducine alfa-subeenheid inhoud, maar retinale morfologie en fysiologie van afzonderlijke staven grotendeels normaal. In homozygote knockout muizen milde retinale degeneratie trad ouder.